4 continentale filosofen op een A4 locatie

Studiegenoot Fred stuurde met het oog op het komende tentamen een handige studievergelijking van 4 filosofen.

Even kopieren en op een A4 tje plakken, (landscape) daarna printen.

 

“Probleem van de andere geesten” volgens Husserl, Merleau-Ponty, Sartre en Levinas. ET 73.

 

Edmund Husserl (1859-1938) Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) Jean Paul Sartre (1905-1980) Emmanuel Levinas (1906-1995)
·       Grondlegger fenomenologische methode

·       Hij stelt voor de wereld “tussen haakjes” te zettenen ons alleen te richten op onze ervaringen.

·       De buiten wereld kan nooit weggedacht worden omdat ervaringen altijd intentionaliteit hebben.

·       Intentionaliteit: de gerichtheid van het bewustzijn op de (buiten) wereld.

·       Onze ervaring van de werkelijkheid is gegrond in onze waarneming van andere personen als wezens die net zo’n “ik” hebben als ikzelf ( alter ego’s)

·       Het bewustzijn is altijd op iets anders gericht  dan op zichzelf: je kunt niet denken, kijken of voelen zonder aan iets te denken, kijken , voelen.

 

·       Geïnspireerd door fenomenologische methode

·       Lichaam als uitgangspunt ( niet het denken)

·       “het uitstaan naar de wereld” De relatie tussen mensen en hun wereld staat centraal

·       Mensen zijn hun lichaam (ipv hebben een lichaam)

·       “het decentreren van het subject” ; de wereld is niet daarbuiten, maar omvat de mens.

·       Het lichaam bepaalt hoe we de wereld waarnemen. ( als je klein bent heb je een ander standpunt dan als je klein bent, als je moe bent of  ziek bent verschijnt de wereld op een andere manier dan wanneer je fit en gezond bent.

·       Eerst komt het lichaam dan pas het denken.

·       Onze ervaring van de wereld is afhankelijk van de ervaring van een sociale wereld.

 

 

·       Geïnspireerd door fenomenologische methode

·       Existentialisme: gaat uit van de menselijke ervaring van het bestaan.

·       Het zijn van de natuur is “en soi” ( voor zich). De natuur valt met zichzelf samen en is zich niet bewust van zichzelf

·       Alleen mensen zijn “pour soi” (voor zich). Zijn zich bewust van hun bestaan.

·       Mensen geven hun leven betekenis itt dieren.

·       Menselijke natuur ligt niet vast. We hebben geen aangeboren karakter, doel,plan en geen God die ons vormt

·       Het menselijk bestaan betekent keuzes maken.

De mens heeft alle

verantwoordelijkheid voor hun

eigen leven.

·       “De mens is veroordeeld tot vrijheid.Wie verantwoordelijk-heid ontloopt is te kwader trouw aan zijn mensheid.

·       “De Ander”staat centraal.

·       De Ander is altijd belangrijker dan “ik”

·       Wat “ik” ben wordt bepaald door “de Ander”.

·       Er gaat een direct ethisch appèl uit van de Ander in onze waarneming van zijn/ haar gelaat.

·       Dit appèl geeft mijn leven inhoud.

·       Dankzij “de Ander” kan ik uit mijn beperkte zelfgenoegzaamheid ( uit het gesloten cirkeltje van het “ik”) stappen.

·       De Ander maakt mij vrij.

·       “De mens wordt aangesproken op zijn vrijheid”

·

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *