Laatste handige schema van Fred!

Vergelijking Moore , Austin,.

 

George Eduard Moore (1873-1958) John L. Austin (1911-1960)
·        Gezond verstand: De aannames van de scepticus zijn veel minder redelijk en rationeel dan de aannames van het gezond verstand: het sceptisch alternatief.

·       Contextualisme:

Of iemand iets weet hangt af van de maatstaf waaraan we precies afmeten en die maatstaf wordt bepaald door de context.

·       Internalistische benadering: door de ogen van de persoon van “binnenuit” wordt bepaald of iemand al dan niet terecht iets kan weten.

·       Soms zijn er hoge eisen aan kennis

Soms zijn er lage eisen aan kennis.

·       Schilderij -paradox

·       Wapperende handen: bestaan van dingen buiten ons (buitenwereld) bewezen, er bestonden twee handen op tijdstip waarnemen en voorafgaand want ik kan ze waarnemen.

·       Empirist

·       Drie voorwaarden voor een strikt bewijs:

–          Premisse die ik aanvoer als bewijs voor de conclusie moet verschillen van de conclusie

–          Premisse is het geval ( en niet wat ik geloof, waar iik niet zeker van ben of iets wat wel waar is maar dat ik dat niet wist)

–          Conclusie moet ui de premissen voortvloeien.

·       Moore kan dingen weten die hij niet kan bewijzen door zich te beroepen op gezond verstand dat is overtuigend en evident.

·       Het is onmogelijk vergaande sceptische alternatieven als dromen te bewijzen ,maar op grond van gezond verstand weet hij dat hij niet droomt.

·       Contextualisten zitten dicht bij Epistemologisch Scepticisme. Zodra veel op het spel staat of zodra de betrokken persoon zich rekenschap geeft van een sceptisch alternatief, is kennis voor hem iof haar onmogelijk geworden.

·       Gewone taal filosoof: ons dagelijkse taal is een belangrijke vindplaats voor kennis.

·       Onze taal bevat schat aan informatie over:- buiten wereld

– binnen wereld,- de relatie tussen buitenwereld en binnenwereld.

·       Relevantisme; “weten dat” betekent: als het redelijkerwijs en in voorliggende context “niets anders kan zijn” dan p: dan is er geen ruimte voor een alternatieve , concurrerende beschrijving.

·       Genoeg is genoeg; Je hoeft niet alle mogelijke sceptische alternatieven uit te sluiten

·       Om eenvoudige feiten te kunnen weten hoeven geen complexe vergezochte alternatieven worden uitgesloten.

·       Kennis lijkt afhankelijk van toevalstreffers. Of een persoon weet heeft van een sceptisch alternatief heeft te maken met geluk. Dat gaat buiten de persoon om.

·       Externalistische benadering: mogelijkheid van kennis wordt van buitenaf bekeken.

·       Puttertje: voldoende voorwaarde

·       Andere relevantisten: Novick, Dretske : Zebra –paradox (Dretske)

·       Deductieve geslotenheid: om eenvoudige dingen te kunnen weten moeten complexe zaken uitgesloten te worden. (=beweer zin 3 in scept. Paradox)

·       Woorden om te classificeren zijn in elke taal te gering in aantal en nauwkeurigheid vergeleken met het oneindige aantal kenmerken die herkend worden. Wij kunnen bv. niet in woorden uitleggen hoe “bitter” smaakt

·       “vanwege” en “aan” = reddende vaagheid

·       “omdat” = ondubbelzinnigheid, “kunnen bewijzen dat”.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *