VWO 5 (oud)

(Informatie van VAVO Rijnmond over de cursus)

In 2013-2014 is het VAVO Rijnmond College gestart met het (vwo-) programma filosofie voor volwassenen. Het programma is bedoeld voor volwassenen die in een stimulerende omgeving onder begeleiding van enthousiaste docenten aan een gedegen filosofische ondergrond willen bouwen én kennis willen maken met moderne filosofische inzichten. In het tweede jaar bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het landelijk vwo-examen filosofie. Het basisprogramma omvat de belangrijkste filosofische gebieden, waaronder:

  • de geschiedenis van de filosofie, de wijsgerige antropologie (hierin wordt het wezen van de mens op filosofische wijze bestudeerd), ethiek (de filosofische bestudering van de moraal), kennisleer (filosofisch onderzoek naar de grenzen van kennis) en wetenschapsfilosofie (de vraag naar hoe wetenschap werkt).
  • hiernaast zal er gewerkt worden aan diverse filosofische vaardigheden als het schrijven van essays, het houden van filosofische presentaties en het voeren van een debat.
  • eenmaal per jaar zal er een binnenlandse filosofische excursie worden georganiseerd.

In het eerste jaar wordt gebruik gemaakt van het leerboek ‘Cogito, ik denk’ van Eva-Anne Le Coultre (kosten: 19,95 euro, ISBN: 9789 0857 10455) en van het daarbij behorende werkboek voor het VWO (kosten 14,95 euro, ISBN: 9789 0857 11162).
Het examenonderwerp voor het vwo-certificaat in het tweede jaar is ‘het voordeel van de twijfel’, naar het boek van Tim de Mey (kosten 29,95 euro, ISBN: 9789 0477 02269).

Tegen deze achtergrond wordt uitgegaan van een VWO-denkniveau, ook al worden er geen eisen aan de vooropleiding gesteld. Behalve 2 lesuren in de week wordt uitgegaan van 3 uur studiebelasting buiten de contacturen.
De kosten van dit programma zijn € 80,-. Dit bedrag is exclusief de kosten voor eventuele excursies en de aanschaf van boeken.