3 – Ethiek

Voor het gemak heb ik de lessen in omgekeerde volgorde op deze pagina gezet. Dus staat de eerste les onderaan de pagina en de laatste les bovenaan. Toegestuurde documenten zijn bij de betreffende les gevoegd in pdf formaat. Dat zou de voorbereiding voor de toets moeten vergemakkelijken. (Verder is de tekst ‘gestuurd door de juf’ zo gemaakt dat er geen namen op het openbare internet te zien zijn. Met alle respect voor ‘onze’ juf daarbij natuurlijk).

Les 6 | Deugdethiek – 10 maart 2016

Bestuderen:
♦   Cogito hoofdstuk 2 §2: de plichtethiek tot § de deugdethiek
♦   Neem ook de overige stof die we tijdens de afgelopen weken hebben behandeld door zodat je eventuele vragen gericht aan de orde kunt stellen

Maken:
♦   (Werkboek) Vraag 15 a b d e en 17
♦   Studievragen deugdethiek
♦   Casus: de regels van het spel (vragen deugdethiek)

Gestuurd door de juf:
160303 – de deugd ligt in het midden
Les 5 ethiek 5 VWO
160304 – studievragen deugdethiek

Les 5 | Plichtethiek – 3 maart 2016

Bestuderen:
♦   Cogito hoofdstuk 2 §2: de plichtethiek tot § de deugdethiek (zie les 6)

Maken:
♦   Vragen bij handout moet kunnen
♦   Studievragen plichtethiek\(werkboek) vraag 12 en 14

Gestuurd door de juf:
160219 – Casus De regels van het spel utilitarisme
160219 – Les 4 ethiek 5 VWO
160219 – Ontwikkel je karakter met Kant – Filosofie nl-1
160219 – Uitwerking van formuleringen van Kants categorische imperatief
studievragen plichtethiek VWO versie

Les 4 | Utilitarisme > plichtethiek – 18 februari 2016

Bestuderen:
♦   Cogito hoofdstuk 2 §2: beter een ontevreden mens, dan een tevreden zwijn
♦   Handout: moet kunnen

Maken:
♦   (Werkboek) vraag 9 a tot en met c en 11
♦   Studievragen utilitarisme vanaf vraag Mill
♦   Casus: de regels van het spel (vragen utilitarisme)

Gestuurd door de juf:

160211 – Casus de regels van het spel met toepassingsvragen utilitarisme plichtethiek deugdethiek
160211 – Casus de regels van het spel-3
160211 – Hoofdstuk 12 Moet kunnen
160211 – Les 3 ethiek 5 VWO
160211 – Vragen bij Hoofdstuk 12 Moet kunnen-3

Les 3 | Utilitarisme – 11 februari 2016

Bestuderen:
♦   Cogito hoofdstuk 3: §2 tot § Beter een ontevreden mens, dan een tevreden zwijn.

Maken:
♦   (Werkboek) Studievragen utilitarisme tot aan vraag Mill
♦   Opdracht normen
♦   Oefening benoemen van morele normen en waarden
♦   Casus: de regels van het spel
♦   Opdracht: zijn de gevolgen van je handelen bepalend voor wat je behoort te doen of niet?

Gestuurd door de juf:
studievragen utilitarisme VWO versie
Oefening benoemen morele normen en waarden
Opdracht normen en waarden-3
opdracht Zijn de gevolgen bepalend voor morele juistheid handelen of niet

Les 2 | Ethiek – 4 februari 2016

Bestuderen:
♦   Handout handelen H 5 Handelen
♦   Cogito hoofdstuk 2: pagina 46 vanaf ‘in de ethiek zijn verschillende theorien ontwikkeld tot §2

Maken:
♦   Verhelderingsvragen bij H5 Handelen
♦   Maak zelf een begrippenlijst van de belangrijke begrippen die in de stof voorkomen en geef in je eigen woorden weer wat die begrippen betekenen
♦   (Werkboek) vraag 4a, 6 en 7
♦   Bedenk zelf een voorbeeld van een moreel dilemma waarmee je geconfronteerd wordt/bent en beschrijf dit op zo’n manier dat een onbekende begrijpt wat er speelt

Gestuurd door de juf:
2 powerpoint ethiek 5 VWO
2 Studiewijzer blok 3 filosofie V5 V donderdagavondgroep 2015 2016

Les 1 | Inleiding ethiek – 28 januari 2016

Gestuurd door de juf:
1 – power point eerste les