4 – Kennisleer


Programma blok 4 Kennisleer:

  1. Les 1 – 24 maart 2016
  2. Les 2 – 31 maart 2016
  3. Les 3 – 7 april 2016
  4. Les 4 – 14 april 2016
  5. Les 5 – 21 april 2016
  6. Les 6 – 12 mei 2016
  7. Les 7 – 19 mei 2016
  8. Les 8 – 26 mei 2016

Ook belangrijk:
14 april 2016 – inleveren opzet persoonlijke opdracht
12 mei 2016 – inleveren conceptversie persoonlijke opdracht
31 mei 2016 – inleveren definitieve versie persoonlijke opdracht.

Documenten over praktische opdracht 2016 (essay):
160325 – Praktische opdracht 2016 – essay
160325 – brainstormen over onderwerp p.o 2016
160325 – inleverformulier opzet p.o. 2016 5 VWO

Deze week kreeg ik het concept van de opzet voor de persoonlijke opdracht terug van de juf. Vanzelfsprekend is dit een opzet waarvoor ik zelf heb gekozen. Het kan veel beter, maar om jullie een idee te geven van hoe ik het heb ingeleverd en wat de reactie van de juf was, hierbij een pdf-je van het de ingeleverde en de gecorrigeerde concept opzet.

160407 – mijn voorbeeld plan van aanpak essay


Les 1 | Kennisleer – 24 maart 2016
Inleiding

Opmerkingen aantekeningen:
Let op, niet alle opdrachten staan op het overzicht van dit blokprogramma! Verder stuurt de juf geen mails meer, dus raadpleeg N@tschool. Waar mogelijk heb ik de informatie van N@tschool gehaald en in dit overzicht geplaatst. Zie per les het kopje: documenten van de juf. Maak er (volgens de juf) een gewoonte van om:
–  vragen te stellen
–  een begrippenlijst te maken

Centrale vraag: wat is kennis? Kennisbronnen (volgens het boek):
–  zintuigen
– denkvermogen
– ervaring
– geheugen
– intuïtie
Alle bronnen kunnen feilbaar zijn. Kun je daardoor iets zeker weten?

Dit ontving ik van Fred (geplukt van de VaVo site):
160327 – handout De synthese van rationalisme en empirisme
160327 – handout pragmatisme
160327 – Kennistheorie vraag 2
160327 – Opdracht Brits Empiristen

160327 – Opdracht Twijfelexperiment
160327 – Opdrachten I tm IV kennistheorie 5 VWO
160327 – Scan tekening Locke
160327 – Studievragen bij § De grenzen van onze kennis en § De bril van Kant
160327 – Studievragen bij § objectieve kennis
160327 – Studievragen bij § Vier waarheidstheorieen
160327 – Studievragen bij §1 wat we weten

Documenten van de juf:
160325 – Opdrachten I tm IV kennistheorie 5 VWO

Huiswerk voor volgende les (2)
Bestuderen:
♦   Cogito hoofdstuk 4 §1: wat we weten (en wat we niet weten).
Maken:
♦   (Werkboek) opdracht 2 a, b, d en e
♦   Opdracht 1

Les 2 | Kennisleer – 31 maart 2016
Wat we weten (en wat we niet weten)

Opmerkingen aantekeningen:
Begrijpen wij de wereld los van onszelf?

Kennis:
rationalisme: kennis is aangeboren
empirisme: informatie via zintuigen zorgt voor voorkennis

Empirisme:
♦  kennis start bij je zintuigen
♦  indrukken (van Kasper) verschillen met de indrukken van jou. De soort indruk verschilt dan ook. Als het op die manier werkt, kun je jezelf afvragen of wij mensen dezelfde kennis van de werkelijkheid hebben.

Documenten van de juf:
–  160403 – Verdiepingsvragen bij hoofdstuk 4 over kennistheorie

Huiswerk voor volgende les (3):
Stelling: wetenschapper moeten onderkennen dat kennis intersubjectief is, anders moeten zij ontslagen worden.

Bestuderen:
♦  bladzijde 106 tot en met 110 tot de § twijfelen of zeker weten plus de kaderteksten van Plato en Aristoteles.

Maken:
♦  opdracht 4 over optische illusies


Les 3 | Kennisleer – 7 april 2016
Rationalisme en empirisme (1/3)

Opmerkingen aantekeningen:

4-oorzakenleer (Aristoteles)

Oorzaak Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
materie/stof Marmer Graan
formele/vorm Plan: buste Brood
bewerkstelligende/werk Beeldhouwer Bakker
doel Verhogen schoonheid Voorzien in behoefte

Bij de oorzakenleer horen de oorzaken materie/stof en de formele/vorm als eerste bij elkaar. Daarna horden de oorzaken bewerkstelligende/werk en doel bij elkaar.

In tegenstelling tot de 4-oorzakenleer van Aristoteles gaat bij Plato de essentie vooraf aan de materie. Die essentie zit in de materie en vice versa.

Documenten van de juf:
160407 – Presentatie Aristoteles

160407 - bloemHuiswerk voor volgende les (4):

Bestuderen:
♦  § twijfelen en zeker weten: de rationalisten.
♦  Gele kadertekst Descartes
♦  § ‘No innate ideas’: de Britse empiristen bladzijde 111 – 112 tot ‘de opvolger van Locke, George Berkeley (…)’

Maken:
Geef in een overzicht weer op welke punten Plato en Aristoteles verschillen/overeenkomen met betrekking tot de vraag hoe wij tot ware kennis komen.
Van de vragen die de juf uitdeelde moet je onderzoeken welke vraag je het lastigst vindt om te beantwoorden. Met andere woorden kies uit de vragen een vraag waarbij je wilt oefenen met het formuleren van een antwoord.

Les 4
Les 4 | Kennisleer – 14 april 2016
Rationalisme en empirisme (2/3)

Opmerkingen aantekeningen:

Documenten van de juf:
160415 – twijfelexperiment
160415 – Een vergelijking van de visie van Plato en Aristoteles (1)
160415 – Presentatie Aristoteles (2)
160415 – Presentatie Descartes
160415 – Presentatie Locke
160415 – Studievragen bij § Twijfelen of zeker weten

Huiswerk voor volgende les (5):

Bestuderen:
♦  No innate ideas (bladzijde 112 tot en met 115)
♦  Gele kadertekst Britse empiristen

Maken:
♦ 
Beschrijf bondig de eerste drie stappen van het denk- experiment van Descartes;
♦  Opdracht: twijfelexperiment.

Les 5
Les 5 | Kennisleer – 21 april 2016
Rationalisme en empirisme (3/3)

Opmerkingen aantekeningen:
De door de juf in de les uitgedeelde handouts moet ik maandag nog even inscannen op kantoor. Die volgen later.

Documenten van de juf:
160421 – Hume over uitspraken en kennisoordelen
160421 – Presentatie Locke (1)

Huiswerk voor volgende les (6):

Bestuderen:
♦  bladzijde 115 tot en met 118
♦  handout: de synthese van rationalisme en empirisme

Maken:
♦  opdracht Britse empiristen

Les 6
Les 6 | Kennisleer – 12 mei 2016
De grenzen van onze kennis

Opmerkingen aantekeningen:

Documenten van de juf:

160513 – voorbeeld p.o.
160513 – Verdiepingsvragen bij hoofdstuk 4 over kennistheorie
(1)
160513 – Studievragen bij Aristoteles de essentie zit in de dingen zelf
(1)
160513 – Studievragen bij § Vier waarheidstheorieen
160513 – Studievragen bij § De grenzen van onze kennis en § De bril van Kant
160513 – Scan tekening Locke
160513 – Opdracht Brits Empiristen
160513 – Hume over uitspraken en kennisoordelen (1)160513 – handout pragmatisme
160513 – handout De synthese van rationalisme en empirisme
160513 – Gedachte-experiment Descartes

Huiswerk voor volgende les (7):

Bestuderen:

Maken:

Les 7
Les 7 | Kennisleer – 19 mei 2016
Kennis in context
Geloof en waarheid

Opmerkingen aantekeningen:

Documenten van de juf:

Huiswerk voor volgende les (8):

Bestuderen:

Maken:


Les 8 | Kennisleer – 26 mei 2016
Laatste les van dit blok

Opmerkingen aantekeningen:

Documenten van de juf: